Poslání

 Poslání Hnutí Brontosaurus Jeseníky

Našim posláním je motivovat mladé lidi, ale také místní obyvatele, k posílení jejich vlastní tvořivé aktivity a k vytvoření hlubších vazeb k tomuto kraji.

V kraji plném krás a bolestí, jakým Jesenicko je, pečujeme o přírodu, obnovujeme zanikající památky a s úctou k odkazu lidí, co zde žili před námi, hledáme nové cesty k trvale udržitelnému a radostnému životu.

Vize Hnutí Brontosaurus Jeseníky jako organizace

HBJ je veřejně známou a respektovanou organizací, která je ekonomicky soběstačná, má přehlednou organizační strukturu a neustále se rozvíjí v efektivně řízeném a přátelském týmu lidí.

Součástí této vize je:

 1. fungující systém patronů a správců, kteří se starají o památk nebo podporují lidi a organizace, kteří se starají o památky a přírodu
 2. množství zážitkových akcí (Prázdnin s Brontosaurem, tzv. bronťárny), které budou inspirované Jesenickém
 3. kvalitní zázemí pro základní články Hnutí Brontosaurus

ale i:

 1. částečně ekonomické ziskové produkty, průvodcovská služba - průjezd Jesenickem po zajímavých místech s aktivitami a komentářem
 2. středisko ekologické výchovy pro dlouhodobější pobytové programy od 2, 3, 4, 5-ti denních až 14-ti denní
 3. samostatné lokality nabízející svůj plný potenciál: Zastávka, louky Holendry, Studniční vrch, areál na posádce v Mikulovicích (zážitkové či výukové lokality)
 4. turistická síť ubytoven pro lehkonohou pěší turistiku

Naše vize Jesenicka

Naší vizí je společenství aktivních občanů a sdružení, kteří vytrvale a citlivě pečují o kulturní odkaz a krajinu Jesenicka.

Součástí této vize je:

 1. region, kde existuje rozvětvená komunita lidí a organizací, které se starají o památky a krajinu, žijí tvořivě, ekologicky, s ideály
 2. region, který je pro mladé lidi z ČR zajímavý tím, že nabízí široké spektrum volnočasových aktivit blízkých ekologickému a tvořivému životnímu stylu
 3. region, kde žije aktivní a samostatná veřejnost, lidé, kteří se zajímají o dění ve společnosti, v krajině, kde se obce podílejí na hodnotných projektech a myšlenkách, kde jsou lidé včetně mládeže zapojeni do spolurozhodování o rozvoji regionu

 

Principy naší práce

 • Životní styl postavený na jiných, zdravějších hodnotách než je konzumní přístup – na tvořivosti, osobní iniciativě, pocitu sounáležitosti, hodnotách, které symbolizuje rodinný krb, aktivní a spolupracující (soucítíci) jednotlivci, vztah k přírodě, aktivní trávení volného času
 • Rozvíjet „podporující“ a „otevřenou“ společnost – tzn. vědomí, že jsme především součástí celku, a proto naše radost či úspěch závisí na radosti a úspěchu druhých, zároveň je však každý zodpovědný sám za sebe
 • Rozvoj pro-aktivní občanské společnosti jako cesty ke skutečnému využití potenciálu demokracie a svobody, k rozvoji důvěry mezi lidmi a tím vlastně ke štěstí
 • Obnova přírodního a kulturního dědictví jako nástroje k vytváření zdravých vztahů v místní komunitě