O nás

Celorepublikové HB se skládá z regionálních center a základních článků, které mají samostatnou právní subjektivitu a tvoří je někdy i dosti odlišné zaměřené skupiny lidí.

Hnutí Brontosaurus Jeseníky je regionálním centrum (zkráceně RC HB Jeseníky), které podporuje rozvoj a činnost Hnutí Brontosaurus na Jesenicku a zároveň poskytuje zázemí pro 6 základních článků Hnutí Brontosaurus, které zde realizují své aktivity.

Jako RC HB Jeseníky podporujeme a vyhledáváme regionální dobrovolnické aktivity a spolupráci s dalšími regionálními organizacemi v oblasti péče o kulturní a přírodní dědictví.

Principy naší práce:

  • Životní styl postavený na jiných, zdravějších hodnotách než je konzumní přístup – na tvořivosti, osobní iniciativě, pocitu sounáležitosti, hodnotách, které symbolizuje rodinný krb, aktivní a spolupracující (soucítíci) jednotlivci, vztah k přírodě, aktivní trávení volného času
  • Rozvíjet „podporující“ a „otevřenou“ společnost – tzn. vědomí, že jsme především součástí celku, a proto naše radost či úspěch závisí na radosti a úspěchu druhých, zároveň je však každý zodpovědný sám za sebe
  • Rozvoj pro-aktivní občanské společnosti jako cesty ke skutečnému využití potenciálu demokracie a svobody, k rozvoji důvěry mezi lidmi a tím vlastně ke štěstí
  • Obnova přírodního a kulturního dědictví jako nástroje k vytváření zdravých vztahů v místní komunitě

 

Poslání – Proč a pro koho tu jsme? Odpověď naleznete právě na této stránce.

Lidé – Brontosaurus byl obrovský dinosaurus někdy v druhohorách vyznačující se svou velikostí a velkou silou. Dnes v Brontosauru pracují lidé nevynikající sice silou fyzickou, ale za to s aktivním a širokým srdcem.

Historie – Přestože historie Brontosaurů sahá až do historie někdy 150 mil. let před naším letopočtem, naše historie je oproti tomu velmi krátká. I za tu dobu jsme však dokázali spoustu krásných věcí.

Kontaktní údaje – Pokud byste se s námi chtěli spojit, není nic jednoduššího než se mrknout na naše kontaktní údaje. Rádi vás vyslechneme vaše názory a návrhy a zodpovíme vám případné otázky.

Děkujeme – Rádi bychom poděkovali všem, bez jejichž podpory bychom nemohli zrealizovat většinu z krásných věcí u nás na Jesenicku.

Dokumenty – Pro ty, co se chtějí dozvědět něco víc o našem fungování