Publikace a propagační materiály

Zpravodaj Cesty ke kořenům

Časopis seznamuje s myšlenkou Cesty ke kořenům, informuje o dobrovolnických akcích, o pracích, které se udělaly na jednotlivých památkách a lokalitách. Nabízí možnost stát se správcem památky či patronem (správce je jednotlivec z řad veřejnosti, který se zaváže pečovat o konkrétní, do té doby opuštěnou, památku, patron je ten, kdo na tyto aktivity přispívá finančně). Obsahuje aktuální informace z oblasti obnovy přírodního a kulturního bohatství na Jesenicku a rozhovory se zajímavými lidmi se vztahem k regionu.

Časopis vychází 2-3x ročně a roční předplatné je 120 Kč. Jednotlivá čísla je možné zakoupit v IC Jeseník, v trafice U klíčů či přímo v naší kanceláři v Jeseníku za 40 Kč (starší čísla za 10,-Kč). Zájemcům můžeme také zaslat ukázkové číslo zdarma.

Vyšlá čísla:

1/20082/20083-4/20081/20092/2009

1/20102/20101/20112/2011

Publikace, které vyšly v rámci edice Cesta ke kořenům

 

Tyto publikace si můžete zakoupit v knihkupectvích v Jeseníku a okolí, přímo u nás na Průchodní ulici nebo vám je zašleme na dobírku. Patroni Cesty ke kořenům mají na tyto knihy slevu.

Přejeme příjemné počtení!

Kolektiv autorů: Zaniklé osady Jesenicka

 

Kniha Zaniklé osady Jesenicka pojednává o zaniklých a téměř zaniklých osadách jesenického regionu - jejich historii i současnosti.

Rok vydání: 2011

Brožovaná, 126 stran, barevná, formát A5

Cena: 199,- Kč

Tomáš Knopp: Předkládám na vědomí

Jedinečná regionálně-historická publikace, jež nabízí čtenáři pohled do událostí na Jesenicku v letech 1945-48. Tomáš Knopp v knize zúročil své mnohaleté bádání v jesenickém archívu a s přímostí sobě vlastní vytvořil plastický obraz jednoho z nejproblematičtějších úseků novodobých dějin našeho regionu.

Černobílé fotografie a dobové dokumenty, barevná příloha, 340 stran, pevná vazba s přebalem, formát A5+.

Cena: 280,- Kč

 

Lukáš Abt: Atlas jesenických pramenů a jiných drobných památek 

  Nepostradatelná příručka pro všechny milovníky jesenických pramenů, pro zájemce o historii města a zdejší vodoléčby. Přehledné informace o minulosti i současnosti Priessnitzových pramenů a dalších drobných památek v okolí Jeseníku.

Tištěno na křídovém papíře, opatřeno místopisem, bohatě doplněno barevnými a černobílými fotografiemi, 180 stran, pevná vazba, formát 23x21cm, jako přílohu obsahuje dvě samostatné barevné mapy (Prameny a pomníčky v Jeseníku-lázních, Zlatý chlum - park a okolí).

Cena: 350,- Kč 

  

Petr Procházka: Příběhy z pohraničí 

  Kniha popisující neradostné osudy českých i německých obyvatel jesenického pohraničí v letech 1934-1945. Starosta Jeseníku Petr Procházka shromažďoval podklady (především rozhovory s přímými účastníky tehdejších událostí, informace z kronik a osobní záznamy) pro její vydání několik let.

Pevná vazba s přebalem, černobílé fotografie,150 stran, formát A5.

Cena: 175,- Kč 

 

 Jakub Tolner: Příběh pramenů 

 

Životní křižovatky a rozcestí u jesenických pramenů.

Hledání vlastní cesty a smyslu v kulisách probíhající všeobecné „globální párty". Lze najít dobrodružství v pestrobarevné nabídce produktů a slev rostoucí ekonomiky? Láska a přátelství, skutečné a virutální světy, fantazie a realita, Středozemě a Jeseníky. Román ze současnosti.

Brožovaná, 264 stran, černobílé ilustrace, formát A5.

Cena: 140,- Kč 


Další publikace

Sborník soutěžních prací z Ekosoutěže II. aneb Život, tradice a kořeny Jesenicka - NOVINKA!!!

  Sborník soutěžních prací z letošního ročníku Ekosoutěže s podtitulem Život, tradice a kořeny Jesenicka. Obsahuje výtvarná a literární díla, jež vytvořili žáci mateřských a základních škol, které se v roce 2010 do této soutěže přihlásily. Kromě toho zde naleznete zadání soutěžních úkolů z jednotlivých kol a správné odpovědi na otázky. Součástí sborníku je také geologická mapa, kterou děti vytvořily v rámci soutěže.

Cena: 20,- Kč

Pozor: Omezené množství 100 ks. 

 

Eva a Tomáš Knopovi: Oázy vody a vzduchu 

 

 Poutavé vyprávění o lázních, které prosluly svými vodoléčebnými metodami aneb vydejme se po stopách zakladatelů vodoléčebných ústavů v Jeseníku, Dolní Lipové, Karlově Studánce a ve Zlatých Horách. Autoři této publikace - manželé Knoppovi se pokusili srovnat lázně z různých hledisek a jak se jim to podařilo, už musí posoudit čtenář sám. 

Cena: 180,- Kč

 

Tomáš Knopp: Děti neklidné Evropy 

  Kniha o osudech devíti osobností, které se narodily v průběhu 20. století a na krátko či na delší čas se spojily s Jesenickem. Najdeme zde příběh kanadského klavíristy českého původu Antonína Kubálka, paralympijské medailistky Marcely Mišunové, prvního poválečnéího katolického děkana polské národnosti a misionáře v Brazílii Antoni Mysliwiece, juniorské mistryně v hodu oštěpem Východního Německa Rosalinde Úhlířovou, moravského Roma Rudolfa Holomka, který přežil děs tří koncentračních táborů, Řeka píšícího knihy o Slezsku Sotirise Joanidise a další.

Cena: 175,- Kč

 

Tomáš Knopp, František Trávníček: S příchutí Jesenicka 

  Pečlivě připravenou knihu s barevnými i černobílými obrázky výtvarnice Ivy Svobodové - Pretschové, vytištěnou na křídovém papíře, vydali autoři vlastním nákladem. V první části čtenář najde původní pověsti a pohádky ze severozápadního Slezska. Díky profesoru jesenického gymnázia Františku Trávníčkovi tak ožily téměř zapomenuté historky, po staletí tradované obyvatelstvem tohoto kraje. Svižný Trávníčkův styl přijmou dětští i dospělí milovníci půvabných pohádek i mýtů s nádechem hororu. Druhou část napsal jesenický spisovatel Tomáš Knopp. Jedná se o skutečné příběhy, které prožili obyvatelé Jesenicka doma či daleko za mořem. Za zmínku stojí, že každý výtisk je opatřen ručně psaným číslem. S příchutí Jesenicka - dárek pro ctitele krásné literatury.

Cena: 175,- Kč 

Materiály k prodeji

Chraňme naše krásné orchideje Poznej a chraň naše orchideje  Ptáci parků a zahrad  Chraňme mokřady 
Velikost: A3
Cena: 30,- Kč
 Velikost: A3
Cena: 30,- Kč
 Velikost: 95 x 167 cm
Cena: 30,- Kč
 Velikost: A3
Cena: 30,- Kč
 

   
 Ptáci u krmítka  Desatero domácí ekologie  Chraňme naše orchideje  
 Velikost: A3/A4
Cena: 30,- Kč/15,- Kč
 Velikost: A1
Cena: 30,- Kč
 Velikost: A3
Cena: 30,- Kč
 
    

Tričko "Máme rádi Jesenicko
cena: 170,- Kč

Další publikace:

 

Stezka Živé vody (horský okruh stezky Vincenze Priessnitze)
 

Stezka vznikala v průběhu celého roku 2010 v rámci česko-polského projektu, ale plány na její vybudování sahají ještě několik let nazpět. Původní záměr zřídit velký naučný okruh po celém Studničním vrchu vyústil v otevření Stezky Vincenze Priessnitze v roce 2005 (tzv. dolní okruh) a vznik Stezky živé vody o pět let později (tzv. horský okruh). Byla tak zúročena mnohaletá aktivita Hnutí Brontosaurus na Studničním vrchu (program Cesta ke kořenům).

Rok vydání: 2011

Cena: 10,- Kč 

 

Stezka Vincenze Priessnitze 

  

Průvodce po stezce Vincenze Priessnitze, která byla otevřena v roce 2005. Na stezce je celkem 9 zastavení, která jsou věnována životu Vincenze Priessnitze, jeho práci a pramenům, která na stezce potkáte, pokud se rozhodnete si ji sami projít.

Průvodce je k dostání v českém, polském, německém a anglickém jazyce.
český dotisk se plánuje

Rok vydání: 2006

Cena: 8,- Kč (česká verze nyní není k dispozici, plánujeme dotisk)

 

Jak chránit životní prostředí v Jeseníku 

 Brožura poskytuje formou otázek a odpovědí základní návod k ochraně životního prostředí v Jeseníku. Důležitou součástí publikace tvoří kapitola o účasti veřejnosti na rozhodování. Součástí publikace je mapa Jeseníku, kde jsou zaznamenána důležitá místa z hlediska ochrany životního prostředí.

Rok vydání: 2007

Cena: 0,- Kč 

 

Jesenicko 

 

Brožurka o aktivitách Hnutí Brontosaurus Jeseníky a programu Cesta ke kořenům na Jesenicku.

Rok vydání: 2005

Cena: 0,- Kč 

 

 Sami sobě pro náš kraj - nové vydání

Brožurka o iniciativách pro obnovu Jesenicka, které vydalo Hnutí Brontosaurus Jeseníky. V brožurce se dočtete informace o hlavním programu HBJ, Cesta ke kořenům a patronů a správců Jesenicka, a zajímavosti drobných památkách v krajině, akcích jako je Folklorní kosení a nové lokalitě - bývalého vojenského areálu Muna.

Rok vydání: 2011

Cena: 10,- Kč

Sami sobě pro náš kraj 

 

 Brožurka o iniciativách pro obnovu Jesenicka, které vydalo Hnutí Brontosaurus Jeseníky. V brožurce se dočtete informace o hlavním programu HBJ, Cesta ke kořenům a patronů a správců Jesenicka, a zajímavosti o životě a stezce Vincenze Priessnitze, Johanna Schrotha, o Tančírně v Račím údolí, drobných památkách v krajině.

Rok vydání: 2006

Cena: 0,- Kč