Přednášky a kurzy

Hnutí Brontosaurus je akreditovaným vzdělávacím zařízením MŠMT (číslo akreditace 6602/2011-25).

Pravidelné kurzy:

  • Kurz Pletení z proutí - Pod vedením lektorky vyrábíme z pedigu nejrůznější košíky, ale i jiné hodnotné věci. Za jeden večer se naučíte základy a pak záleží už jen na vás. Kdy: každé úterý v 16:30 hod. v novém sídle HBJ na adrese 28. října 870, Jeseník, Cena: 85,- Kč za lekci/včetně materiálu; kontakt: mobil: 734 616 062

 

V rámci projektu Environmentální inspirace do škol (Přírodě OK2) nabízíme pro učitele ZŠ a SŠ následující semináře:

1. Jak učit o souvislostech mezi historickými událostmi a vývojem krajiny, mezi stavem životního prostředí a myšlením společnosti

Stručná anotace:
Vzdělávací program přibližuje dynamiku změn v posledních tisíciletích (zemědělství, vzrůst populace, průmyslová revoluce, vliv klimatických podmínek) a zaměřuje na konkrétní odraz historických událostí ve vývoji krajiny. Historické události dělí na válečné a mírové (kolonizace, zakládání měst, rozvoj průmyslu) a podává charakteristické doklady o proměnách krajiny na Jesenicku vlivem těchto historických událostí.
Lektor: Ing.Eva Pulkrtová, Pavel Macháček       
Seminář je akreditován MŠMT.

 

2. Staré stezky na Jesenicku

Stručná anotace:
Seznámení se starými stezkami Jesenicka, s jejich vznikem a souvislostí se současnou vegetací a vzhledem krajiny.
Lektor: Mgr. Jiří Glabazňa

 

3. Přírodní bohatství zmizelé civilizace Sudet

Stručná anotace:
O dochovaných chráněných loukách,  dřevinách a památkách - historie krajiny Jesenicka, ochrana a biodiverzita lučních společenstev. Součástí semináře je také terénní výjezd s praktickými cvičeními.
Lektor: Mgr. Martina Tomaníková

 

4. Specifika Rychlebských hor

Stručná anotace:
Seznámení se vzácnou florou a faunou Rychlebských hor prostřednictvím 5 zajímavých lokalit - Zastávka (zaniklá obec u obce Uhelná), Tančírna (historická secesní budova v Račím údolí u Javorníku), Nýznerovské vodopády, zámek Vlčice a jeskyně Na Pomezí.
Lektor: Mgr.Martina Brožková

 

5. Hra o Jesenicku

Stručná anotace:
Společenská stolní hra typu Člověče nezlob se , na které si žáci procvičí zeměpis,dějepis, kulturu a přírodovědné znalosti z Jesenicka.
Lektor: Mgr. Ivana Lundáková

 

6. Lesní pedagogika

Stručná anotace:
Terénní program v lese  v okolí Bezručova pramene.
Lektor: Ing.Petr Kučák

 

Podrobnější informace získáte na tel.  776 231 694.