Přátelé přírody Jesenicka

Od dubna 2012 realizujeme projekt Přátelé přírody Jesenicka zaměřený na rozvoj jádra naší činnosti, které nám v regionu vytvořilo dobré jméno a největší podporu veřejnosti: environmentální výchova pomocí dobrovolnictví, zážitkové pedagogiky a inspirujícího prostředí na víkendových a prázdninových akcích.

Na toto jádro doposud navazovaly další aktivity s velice dobrými výsledky - Patroni Cesty ke kořenům, Správcové pramenů, environmentální regionální Zpravodaj Cesty ke kořenům. Mezi místy, na kterých jsme v průběhu let působili a zanechali tam „svou stopu“, jsme na Jesenicku objevili také tři lokality se silnou dlouhodobou perspektivou a potenciálem pro naplňování našeho poslání.

Projektem "Přátelé přírody Jesenicka" do konce roku 2013 využijeme to nejlepší a nejhodnotnější z našeho desetiletého „portfolia“ - zdokonalíme a stabilizujem jádro činnosti a navazující aktivity na „vyšší“ úrovni. Jejich prostřednictvím oslovíme naší činností více lidí a budeme působit na environmentální povědomí s kvalitnějším a širším dopadem. Očekáváme i větší dopad na zvýšení finanční podpořy, nárůst podporovatelů, organizátorů, dobrovolníků a dospělých příznivců tvořivého a trvale udržitelného života.

Budeme k tomu směřovat 4 mi hlavními aktivitami:

1.„Upgrade“ zážitkové environmentální výchovy mladých dospělých lidí na Jesenicku – se zaměřuje na práci s mladými dobrovolníky

2. Rozvoj tří „klíčových“ lokalit environmentální výchovy na Jesenicku (Studniční vrch, Zastávka, Muna) - se zaměřuje na rozvoj a využití míst, která jednak samy o sobě svým prostředím, jednak aktivitami, které na nich probíhají či budou probíhat, environmentálně vychovávají a inspirují k ochraně přírody.

3. Kampaň na získání drobných dárců „HB Jeseníky hledá nové patrony“ – má za cíl významné navýšení finančních prostředků od drobných dárců, a tím zajištění základních zdrojů i finanční stability v příštích letech.

4. Zkvalitnění řízení a práce organizace – aktivity zaměřené dovnitř organizace, aktualizace strategického plánu, vzdělávání, atd., směřující k efektivnější a lépe koordinované práci, kvalitnějšímu působení vně organizace

Projekt, který podpoří aktivity mladých dospělých lidí a zvýší podporu jejich činnost od dospělých v produktivním a postproduktivním věku a šíření pozitivního náboje dále do společnosti je podpořen prostřednictvím programu Česko-švýcarské spolupráce, Blokového grantu pro neziskové organizace.

 

Podpořeno Švýcarskými finančními mechanismy