Vyšel Zpravodaj Cesty ke kořenům o obnově pramenů a stezek na Studničním vrchu

Zájemci o časopis si jej mohou zakoupit v informačním centru na Masarykově náměstí v Jeseníku, nebo u nás v kanceláři. Na požádání jej také rádi zašleme.