Pomůže Era Muně?

Granty se budou rozdělovat podle následujícího klíče: projekt, který v daném regionu vybere od svých dárců nejvyšší množství peněz, získá grant v hodnotě 50 000 Kč, druhý potom 40 000 Kč a poslední 25 000 Kč. Čím více peněz se nám tedy podaří do 22. prosince vybrat od drobných dárců, tím větší grant můžeme získat.


Číslo účtu, na který se peníze vybírají, je 101 7777 101/0300 a důležitý je také variabilní symbol - pro náš projekt je to 701.

Pro výběr peněz je také k dispozici nástroj na webových stránkách  www.erapomaharegionum.cz, kde dárci mohou přispět díky jednoduchému mechanismu „klikni a daruj“:

http://www.erapomaharegionum.cz/projekty/slezsko/25-jeseniky-muna-hojeni-bolesti-sudet

A pro dokreslení pár fotek areálu z poslední doby: