Naše lokality

Zastávka

Zastávka (1735 Stillstandt) je osada vzniklá r. 1735 na místě, o něž byl kdysi veden spor mezi biskupstvím a pánem Vlčic Maltitzem. Název osady znamená zastavené území, tj. území ve sporu, které po dobu sporu nesměla ani jedna, ani druhá strana sporného pozemku používat.Krátkou dobu před vznikem osady byly pozemky přiřčeny biskupství, které je ihned obsadilo osadníky. Byli to především lidé, kteří bydleli v Uhelné a jiných vsích a nepatřili pod žádnou vrchnost, jak se praví v prodejních smlouvách. V roce 1881 se poprvé objevil český název Zastávka, který se poté používal více než jeho původní německá verze. Osada patřila pod obec Sörgsdorf (Serksdorf), tedy Uhelnou. Po roce 1945 byla dosídlena jen sporadicky a roku 1960 je již uváděna jako opuštěná. Úředně zrušena byla v roce 1963.

Na území Zastávky se nachází ovocné sady se starými původními odrůdami místních ovocných dřevin. Hnutí Brontosaurus Jeseníky s ostaními základními články se v rámci svých akcí o tyto stromy stará. Každým rokem se zde pořádají víkendové a letní více denní akce.

Projekt přírodního výukového střediska Stillstand, k.ú. Uhelná k přečtení zde.

Webové stránky o Zastávce: http://sady.brontosaurus.cz/

 

Studniční vrch

Hnutí Brontosaurus Jeseníky na Studničním vrchu působí již řadu let. V roce 2005 slavnostně otevřelo Stezku Vincenze Priessnitze (tzv. dolní okruh), která je věnována zakladateli místního lázeňství Vincenzi Priessnitzovi. Byla budována na dobrovolnických akcích v letech 2003 - 2005. Na  Stezce  navštívíte  12  pramenù,  4  památky  a  další zajímavosti.

 V sobotu 30. října 2010 otevřelo Hnutí Brontosaurus nový horský okruh na Studničním vrchu nad lázněmi s názvem Stezka živé vody. Šestikilometrová trasa zahrnuje sedmnáct pramenů, dvanáct dřevěných plastik, dvě Priessnitzovy sprchy a deset panelů s tématikou vody. Obě stezky se stýkají v místě Jitřního pramene. Webové stránky Stezky Živé vody: http://stezka.jeseniky-brontosaurus.cz/

Na Studničním vrchu tradičně Hnutí Brontosaurus Jeseníky a další základní články pořádají pravidelně víkendové dobrovolnické akce spojené s prací na stezkách.

Mapa spodní okruh - Stezka Vincenze Priessnitze

Mapa horský okruh - Stezka živé vody

Muna - bývalý vojenský areál v Mikulovicích

Z historie Muny: Za II. světové války vznikla u hlavní cesty z Mikulovic do  Salisova,  Ondřejovic  a  Zlatých  Hor Muna,  jako zajatecký  tábor,  muniční  fabrika  a  sklad.  Těsně  po válce  zde  bylo  shromážděno  a odtransportováno  do Německa  několik  desítek  tisíc  Sudetských  Němců. Následně, vzhledem ke své poloze na hranicích (s PL), se zde na desítky let usadila naše armáda, až do doby před  několika  málo  lety,  kdy  odešla,  a za  sebou zanechala  zajímavé  opuštěné  území,  plné  staveb  a zastaralé    techniky.    Areál    byl    věnován   obci Mikulovice. Odjakživa uzavřené místo se tak otevřelo a vydalo svá tajemství. Obec následně rozprodala, co mohla,   a   zbývající   budovy   věnovala   neziskovým organizacím. 

Popis v kostce: Muna   je   v nejdelším   místě   široká   necelé   dva kilometry  a  její  tvar  z výšky  připomíná  srdce.  Přes     30 km tenkých asfaltek se klikatí v lesích, desítky hal jsou  rozptýleny  v uctivých  vzdálenostech  od  sebe, jakoby  byly  stále  ještě  připraveny  k použití.  Malé vojenské  bunkry,  vytrhaná  železniční  trať,  dokonce  i zbytky někdejšího zajateckého lágru ... to vše se zde dochovalo    a    jitří    fantazii    návštěvníků.    Hnutí Brontosaurus Jeseníky, aktivní  dobrovolnická organizace,  která  se  zabývá  obnovou  kulturního dědictví  i  zážitkovými  pracovními  akcemi, získalo v Muně  darem  několik  objektů  a  jiných  zařízení. Začala  se  rodit  myšlenka  lokality  plné trampských chat, umělecko - odpočinkových stezek přírodou, ale i  zázemí  pro  baťůžkářskou  lehkonohou turistiku,  či zážitkovou pedagogiku.