Ekoprogramy

Od roku 2009 nabízíme jesenickým školám výukové programy. Ty realizujeme ve dvou projektech v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Prvním z nich je projekt "Zvyšování kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních nástrojů", registrační číslo CZ.1.07/1.1.04/01.0148. V rámci tohoto projektu nábízí zapojeným školám (ZŠ Vápenná, ZŠ Javorník, ZŠ Česká Ves, ZŠ Jeseník, ZŠ a MŠ Supíkovice) výukové programy na ekologická a přírodovědná témata. Projekt potrvá do června roku 2011.

Druhým projektem, ve kterém nabízíme ostatním školám z Jesenického regionu výukové programy, je "Environmentální inspirace do škol (Přírodě OK 2), registrační číslo CZ.1.07/1.1.04/02.0051. Projekt potrvá do února roku 2012.

Aktuální výukové programy na školní rok 2012/2013 si  u nás můžete objednat na níže uvedených kontaktech.

Ekoprogramy pro MŠ, ZŠ a SŠ

Podzimníček -  MŠ, ZŠ 1., Čas: 45 min, Místo konání: louka,les. Popis programu: Děti se zamyslí nad tím, co se děje na podzim u zvířátek v lese a naučí se poznávat naše stromy. V programu budou zahrnuty i veselé hry.

Zimníček - MŠ, ZŠ 1., Čas: 45 min., Místo konání: louka, les. Popis programu: Proč některá zvířátka v zimě neuvidíme a jiná ano? V programu si přiblížíme zimní přírodu. Zvířátkům připravíme vánoční strom a zahrajeme si několik zimních her ve sněhu.

Pletení košíků z pedigu  -  MŠ, ZŠ 1,2, SŠ, Čas: 150 min., Místo konání: třída, Popis programu: seznámení s materiálem, příprava na pletení, samotná výroba košíku (různé druhy podle věku). cena: 65 Kč za žáka (deska, materiál, lektorné), při počtu žáků nad 24 je nutná domluva předem.

Fair Trade  -  ZŠ 1,2 SŠ, Čas: 180 min.; Místo konání: třída; Popis programu: Společně se budeme zamýšlet nad tématem (po domluvě) kafe, čokoláda, oblečení, voda, coca - cola , prales a banány. Jak vlastně vypadá kakaovník? A proč ti, kdo ho pěstují, nikdy neochutnají čokoládu? Příběhy dětí, jejichž pojítkem je kakao a čokoláda, ukazují problematiku nerovnosti ve světě. Žáci srovnávají vlastní zkušenost s prací se situací dětí v různých částech světa. 

Pletení košíků z pedigu  - Čas: 150 min., Místo konání: třída, Popis programu:seznámení s materiálem, příprava na pletení, samotná výroba košíku (různé druhy podle věku). cena: 65 Kč za žáka (deska, materiál, lektorné), při počtu žáků nad 24 je nutná domluva předem.

Co skrývá tejemný les - ZŠ 1,2  Čas: 90 min.; Místo konání: les, louka; Popis programu: S dětmi si řekneme co je to les a kdo ho tvoří. Jaká máme lesní patra a která zvířátka v něm můžeme najít.

Třídění odpadů - ZŠ 1,2  Čas: 90 min.; Místo konání: třída. Popis programu: Vysvětlíme si základy správného třídění odpadu a názorně si je formou hry vyzkoušíme.

Návrat šelem do naší přírody -  ZŠ 1,2  Čas: 90 min.; Místo konání: les, louka; Popis programu: Základním cílem programu je seznámit děti s našimi velkými šelmami. Prostřednictvím různých aktivit (úkolů, her) se děti postupně seznámí s fyziologickými vlastnostmi, s nároky na stanoviště i výskytem v ekosystému pro jeho trvale udržitelné fungování. Program má dále za cíl osvojit si chování lidí při pobytu v oblastech s výskytem velkých šelem.

Den Země - ZŠ 1,2, SŠ Čas: 90-180 min. Místo konání: les, louka Popis programu: v přírodě si děti vyzkouší plnění  úkolů na stanovištích, mohou vyčistit v přírodě část lesa nebo okolí potoka.

Zastávka a Hřibová -  ZŠ 1,2, SŠ Čas: 180 min. Místo konání: terén - Zastávka u Uhelné; Popis programu: seznámení s historií a zajímavostmi zaniklých osad na Jesenicku. Jak lidé v osadách žili a proč museli osady opustit? Formou her se žáci seznámí s řemesly, které se v osadách provozovaly a vžijeme se do osudu lidí, kteří se museli odstěhovat.

Rozdělení programů podle věku:

MŠ - Mateřská škola

ZŠ 1.  - 1. stupeň ZŠ

ZŠ 2. - 2. stupeň ZŠ

SŠ - Střední škola

Cena ekoprogramů

45 minut = 40 Kč/žák
90 min. = 60 Kč/žák
180 min = 100 Kč/žák

V případě terénní exkurze mimo Jeseník nebo realizace programu ve vaší škole se proplácí i cestovné lektorů.

Maximální počet dětí na jeden ekoprogram je 30 žáků. Vyšší počet žáků jen po domluvě.

Místo realizace programů:

  • v učebnách Hnutí Brontosaurus
  • v terénu 
  • přímo na vaší škole

Kontaktní osoba:
Mgr. Alena Bajerová
28. října 870, 790 01 Jeseník
Tel.: 774 892 317, 584 401 722
alena.bajerova@jeseniky-brontosaurus.cz